Tiếp đoàn trường Montpellier Business School (MBS) (17/01/2020)

Ngày 17/01/2020, đã diễn ra buổi gặp mặt trường Montpellier Business School (MBS).

Buổi tiếp đoàn trường Loyola University Chicago. (17/01/2020)

Vào lúc 9g00 ngày 15/01/2020, ThS Lê Bích Thủy, Trưởng Phòng HTQT và một số cán bộ nhà trường đã có buổi tiếp đoàn trường Loyola University Chicago.

Meeting with the Loyola University Chicago. (17/01/2020)

At 9g00 on 15/01/2020, MSc Le Bich Thuy, head of Excecutive Relation Office and some other officers had a meeting with the Loyola University Chicago (LUC), Quinlan School of Business

CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG MỀM ĐẾN TỪ CÁC GIÁO SƯ CỦA ĐOÀN REI, HOA KỲ

Các khóa học kỹ năng mềm dành cho sinh viên UEL với sự giảng dạy của các Giáo sư đến từ Mỹ

Buổi Giao lưu Sinh viên Quốc tế (26/03/2016)

Ngày 22/03/2016, Chương trình Giao lưu Văn hóa giữa sinh viên UEL và sinh viên quốc tế - thuộc chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật với Trường Đại học Panthéon Assas Paris II, Pháp.

Buổi tiếp Cựu Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Indonesia, ông Stanley Harsha (27/02/2016)

Vào lúc 9g00 ngày 26/02/2016, TS Dương Như Hùng, Phó Hiệu Trưởng và ThS Lê Bích Thủy, Trưởng Phòng HTQT đã có buổi tiếp Cựu Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Indonesia, ông Stanley Harsha.

Buổi tiếp đại diện trường ĐH La Rochelle (Pháp) (20/02/2016)

Vào lúc 9g00 ngày 19/02/2016, tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, PGS. TS Nguyễn Ngọc Điện, Phó Hiệu trưởng và TS Võ Thị Ngọc Thúy, Khoa QTKD đã có buổi làm viêc với đại diện trường ĐH La Rochelle (Pháp).

Tổng truy cập: 108,713

10,509