Giới thiệu chung

  • Là đơn vị đóng vai trò kết nối giữa Trường với các đối tác lớn trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và toàn cầu nói chung;
  • Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên của Trường được tiếp xúc với môi trường học tập và nghiên cứu mang tầm vóc Quốc tế;
  • Là đơn vị chính tổ chức các hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài của Trường, đưa hình ảnh Trường Đại học Kinh tế - Luật đến gần hơn với các Trường Đại học và các tổ chức lớn trong Lĩnh vực Kinh tế và Luật trên thế giới.


Tổng truy cập: 160,100

15,961