Giới thiệu chung

Phòng Hợp tác Phát triển là đơn vị quản lý hỗ trợ kết nỗi giữa sinh viên, giảng viên và các đối tác trong vào ngoài nước tại trường Đại học Kinh tế- Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng là đơn vị đóng vai trò kết nối giữa Trường với các đối tác lớn trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và toàn cầu nói chung nhằm tạo điều kiện cho sinh viên của Trường được tiếp xúc với môi trường học tập và nghiên cứu mang tầm vóc Quốc tế. Đồng thời đây là đơn vị chính tổ chức các hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài của Trường, đưa hình ảnh Trường Đại học Kinh tế - Luật đến gần hơn với các Trường Đại học và các tổ chức lớn trong Lĩnh vực Kinh tế và Luật trên thế giới.

Bên cạnh đó, phòng Hợp tác Phát triển còn hỗ trợ cho sinh viên có cơ hội học tập và làm việc tại các doanh nghiệp liên kết. Từ đó, sinh viên có thể trải nghiệm một môi trường chuyên nghiệp để làm nền tảng cho kế hoạch nghề nghiệp sau này. Không những vậy, ngoài việc liên kết với các trường Đại học quốc tế và các doanh nghiệp, Phòng còn hỗ trợ các trường hợp hợp tác với các địa phương nhằm kết nối giảng viên để mở các chương trình đào tạo tại địa phương.