Trường Đại học Kinh tế - Luật đón tiếp và trao đổi hợp tác với Giáo sư Trường Đại học Binghamton, Hoa kỳ

Vào ngày 28/02/2024, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã đón tiếp ông Madhusudhan Govindaraju - Giáo sư khoa Khoa học máy tính, đồng thời là Phó Hiệu trưởng - Giáo dục Quốc tế và Các vấn đề Toàn cầu (IEGE) - Trường Đại học Binghamton, Hoa kỳ. 

Các thành phần tham dự, bao gồm TS Lê Hoành Sử- trưởng Khoa Hệ thống Thông tin, thầy cô thuộc Khoa Hệ thống Thông tin của Trường Đại học Kinh tế - Luật và đại diện các phòng liên quan. 

Trong buổi gặp mặt vừa qua, Giáo sư Madhusudhan Govindaraju đã đi sâu vào phân tích lĩnh vực khoa học - công nghệ, đồng thời ông có những chia sẻ, trao đổi về vấn đề chương trình trao đổi sinh viên, cũng như các học bổng thạc sĩ, tiến sĩ khác với trường Đại học Kinh tế - Luật. Buổi nói chuyện diễn ra thành công với sự tổ chức của Phòng Hợp tác phát triển và Khoa Hệ thống thông tin.

Buổi nói chuyện đã kết thúc trong bầu không khí tích cực và phấn khởi, hai trường đã có những góc nhìn mới độc đáo về lĩnh vực khoa học - công nghệ - thông tin, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội mới để hợp tác trong thời gian tới.