Hội nghị “Tổng kết hoạt động số 5 và khởi động hoạt động số 6” và Tập huấn "Tăng cường năng lực đội ngũ và quản trị thay đổi chủ đề: Quản lý nguồn nhân lực” 

Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 12 năm 2021, ThS Lê Văn Hinh - đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật, điều phối viên dự án PURSEA đã tham dự Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến về về “Tổng kết hoạt động số 5 và khởi động hoạt động số 6”.

UEL chủ trì cuộc họp điều phối viên các Trường Đại học thành viên Dự án Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (PURSEA) 

Từ ngày 21 đến ngày 23.9.2020, Trường Đại học Kinh tế - Luật chủ trì cuộc họp điều phối viên các Trường Đại học thành viên Dự án Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (PURSEA).

UEL tham dự Hội nghị Khởi động Dự án Arasmus+ CBHE 609879 - Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (PURSEA) và làm việc với Lãnh đạo Tóa án nhân dân tối cao 

Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 28 tháng hai, tại Trường Đại học Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Khởi động Dự án Arasmus+CBHE 609879 về đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (PURSEA). 

Đại diện UEL tham gia Phiên họp đặc biệt Dự án Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (PURSEA) 

Từ ngày 16 tháng 3 năm 2021, đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật, ThS Lê Văn Hinh, điều phối viên dự án PURSEA (Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á) đã tham gia cuộc họp trực tuyến phiên họp đặc biệt.

UEL tham gia phiên họp dự án Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á và trao đổi hợp tác với Trường ĐH Lorraine (Pháp) 

Ngày 25/9/2022, đại diện trường ĐH Kinh tế - Luật do PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó hiệu trưởng làm trưởng đoàn và ThS Lê Văn Hinh – điều phối viên dự án PURSEA (Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á) đã tham gia cuộc họp Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (PURSEA) và trao đổi hợp tác với trường ĐH Lorraine, Pháp.

Giới thiệu tóm tắt Dự án ERASMUS+ CBHE 609879 « Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á » (PURSEA) 

I. Bối cảnh xây dựng Dự án Giáo dục đại học của các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam cũng như Campuchia nói riêng đang phải đối mặt với nhiều sự thay đổi ở trên tất cả các mặt : kinh tế, xã hội, môi trường, công nghệ, phát luật,...