UEL tham dự Hội nghị Khởi động Dự án Arasmus+ CBHE 609879 - Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (PURSEA) và làm việc với Lãnh đạo Tóa án nhân dân tối cao

Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 28 tháng hai, tại Trường Đại học Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Khởi động Dự án Arasmus+CBHE 609879 về đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (PURSEA). 


Đây là Dự án của Liên Minh Châu Âu (EU) hỗ trợ một số trường đại học của Việt Nam và Campuchia để đổi mới về quản trị đại học nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng quản trị và chất lượng đào tạo đại học
trong tiến trình hội nhập.

Các trường đại học tham gia Dự án phía Nam gồm hai trường thành viên của ĐHQG-HCM, đó là: Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật và Hiệu và PGS.TS Lê Vũ Nam-Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo một số đơn vị đã đại diện Trường tham gia hội nghị lần này.