Học bổng trao đổi tín chỉ CTP (Credit Transfer Program) tại các Trường Đại học đối tác nước ngoài học kỳ 1 năm học 2024-2025

Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên UEL tham gia trao đổi ngắn hạn tại các trường đại học đối tác của Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG-HCM, đồng thời trang bị các kỹ năng cần thiết trong quá trình quốc tế hóa, Phòng Hợp tác phát triển thông báo về việc mở đơn xét tuyển Học bổng trao đổi sinh viên học kỳ 1 năm học 2024-2025. Danh sách các trường đối tác của UEL tại nước ngoài như sau: 

 

     
 
Thông tin chi tiết học bổng, chi phí ước tính và yêu cầu ứng tuyển vui lòng tham khảo các tài liệu đính kèm. Hạn chót nộp hồ sơ cho tất cả các học bổng đến hết ngày 29/03/2024.
 
Sau khi hoàn tất chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, sinh viên vui lòng điền vào UEL CTP scholarship registration form và gửi hồ sơ (file nén mềm) qua email dcd@uel.edu.vn với tiêu đề theo yêu cầu của từng học bổng.

 

Hồ sơ bản mềm không hợp lệ hoặc đã gửi bản mềm nhưng không nộp bản cứng tại P.HTPT (A.108) sẽ không được chấp thuận.
 
Mọi thắc mắc về học bổng trao đổi vui lòng liên hệ chuyên viên phụ trách hoặc đến trao đổi trực tiếp tại Phòng Hợp tác phát triển A.108.