Chương trình trao đổi tín chỉ CTP (Credit Transfer Program) tại các Trường Đại học đối tác nước ngoài học kỳ 2 năm học 2023-2024

Phòng Hợp tác phát triển gửi đến các bạn danh sách Học bổng trao đổi sinh viên học kỳ 2 năm học 2023-2024 với danh sách các Trường Đại học trao đổi như sau:
Thông tin chi tiết học bổng, chi phí ước tính và yêu cầu ứng tuyển vui lòng tham khảo các tài liệu đính kèm. Hạn chót nộp hồ sơ cho tất cả các học bổng đến hết ngày 22/09/2023.
 
Sau khi hoàn tất chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển, sinh viên vui lòng điền vào UEL CTP scholarship registration form và gửi hồ sơ (file nén mềm) qua email dcd@uel.edu.vn với tiêu đề theo yêu cầu của từng học bổng.
Hồ sơ bản mềm không hợp lệ hoặc đã gửi bản mềm nhưng không nộp bản cứng tại P.HTPT (A.108) sẽ không được chấp thuận.
 
Lưu ý: Sinh viên UEL có hoàn cảnh khó khăn (chứng nhận hộ nghèo) có nguyện vọng tham gia trao đổi tại Ba Lan, Đức, Nhật hoặc Hàn Quốc có thể ứng tuyển đồng thời Học bổng "Tài trợ khát vọng tương lai 2023" của Quỹ Học bổng Mirae Asset để được tài trợ học bổng trao đổi tương đương 115.000.000 VNĐ/suất/học kỳ.
 
Mọi thắc mắc về học bổng trao đổi vui lòng liên hệ chuyên viên phụ trách hoặc đến trao đổi trực tiếp tại Phòng A.108.