TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
PHÒNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN SỰ

 

Nhân sự

Vị trí công việc

Công việc phụ trách

ThS Lê Văn Hinh

Trưởng Phòng

Email: hinhlv@uel.edu.vn

SĐT: 08 37 244 555 – 6365

 

 • Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trường về công tác của Phòng;
 • Phụ trách chung và chỉ đạo hoạt động của Phòng;
 • Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: Quan hệ đối ngoại quốc tế; Các chương trình trao đổi sinh viên; Chương trình trao đổi tín chỉ quốc tế, liên kết đào tạo; Dự án quốc tế và Công tác đảm bảo chất lượng 

 

ThS Mạc Thị Diệu Trang

Chuyên viên

Email: trangmtd@uel.edu.vn

SĐT: 08 37 244 555 - 6361

 • Hỗ trợ tiếp nhận và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế khu vực châu Âu;
 • Hỗ trợ triển khai, quản lý và xử lý thủ tục tài chính dự án quốc tế;
 • Công tác đảm bảo chất lượng;
 • Phụ trách cổng thông tin chính thức tiếng nước ngoài của trường (Brochure, Website). 

 

CN Nguyễn Quách Thiên Bảo

Chuyên viên

Email: baonqt@uel.edu.vn

SĐT: 08 37 244 555 - 6361

 • Phụ trách hợp tác quốc tế và các đối tác doanh nghiệp trong nước;
 • Chăm sóc, duy trì và kết nối với các đối tác học thuật hiện có khu vực Châu Á;
 • Tổ chức các chương trình trao đổi tín chỉ, trao đổi sinh viên dài hạn và trao đổi học thuật dành cho giảng viên;
 • Quản lý, hỗ trợ giảng viên và sinh viên quốc tế;
 • Tiếp nhận, hỗ trợ doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm tại Trường ĐH Kinh tế - Luật;
 • Xây dựng kế hoạch và phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các chương trình sự kiện tuyển dụng. 

 

CN Đỗ Anh Duy

Chuyên viên

Email: duyda@uel.edu.vn

SĐT: 08 37 244 555 - 6361

 • Công tác báo cáo, thống kê;
 • Hỗ trợ xin thị thực và phụ trách thủ tục đoàn ra, đoàn vào;
 • Duy trì, kết nối với các đối tác ĐSQ và Tổng Lãnh sự quán. 

 

CN Bùi Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

Email: anhbtn@uel.edu.vn

SĐT: 08 37 244 555 - 6361

 • Hỗ trợ tiếp nhận và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế khu vực châu Mỹ;
 • Phụ trách công tác báo cáo, văn thư và lưu trữ thông tin, minh chứng quan hệ đối ngoại;
 • Phụ trách đội lễ tân của Trường và các công việc liên quan đến Lễ tân đối ngoại.    

TRƯỞNG PHÒNG HTPT

(đã ký)

Lê Văn Hinh