TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
PHÒNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN SỰ

 

Nhân sự

Vị trí công việc

Công việc phụ trách

ThS Lê Văn Hinh

Trưởng phòng

 hinhlv@uel.edu.vn

SĐT: 028 37 244 555 – 6365

 

 • Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trường về công tác của Phòng;
 • Phụ trách chung và chỉ đạo hoạt động của Phòng;
 • Trực tiếp phụ trách các mảng công tác: quan hệ đối ngoại quốc tế; trao đổi sinh viên và giảng viên; chương trình trao đổi tín chỉ quốc tế, liên kết đào tạo; dự án quốc tế và các công tác đảm bảo chất lượng.

 

ThS Mạc Thị Diệu Trang

Chuyên viên chính

trangmtd@uel.edu.vn

SĐT: 028 37 244 555 - 6361

 

 • Hỗ trợ tiếp nhận và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế khu vực châu Âu;
 • Phụ trách triển khai dự án quốc tế và xử lý các thủ tục tài chính liên quan;
 • Tổ chức các chương trình trao đổi giảng viên, liên kết quốc tế và giao lưu văn hóa;
 • Công tác đảm bảo chất lượng;
 • Phụ trách cổng thông tin chính thức tiếng nước ngoài của trường (brochure, website).

 

     

ThS Đỗ Anh Duy

Chuyên viên

duyda@uel.edu.vn

SĐT: 028 37 244 555 - 6361

 

 • Phụ trách hợp tác quốc tế và hợp tác doanh nghiệp;
 • Chăm sóc, duy trì và kết nối với các đối tác học thuật hiện có khu vực Đông Bắc Á;
 • Phụ trách thủ tục đoàn ra, đoàn vào và hỗ trợ các công tác thị thực.
 • Duy trì, kết nối với các đối tác Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán;
 • Công tác báo cáo, thống kê.

 

CN Bùi Thị Ngọc Anh

Chuyên viên

anhbtn@uel.edu.vn

SĐT: 028 37 244 555 - 6361

 • Hỗ trợ tiếp nhận và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế khu vực châu Mỹ;
 • Phụ trách công tác báo cáo, văn thư và lưu trữ thông tin, minh chứng quan hệ đối ngoại;
 • Phụ trách đội lễ tân UEL và các công việc liên quan đến lễ tân đối ngoại.

 

CN Nguyễn Quách Thiên Bảo

Chuyên viên

baonqt@uel.edu.vn

SĐT: 028 37 244 555 - 6361

 

 • Phụ trách hợp tác quốc tế và hợp tác doanh nghiệp;
 • Chăm sóc, duy trì và kết nối với các đối tác học thuật hiện có khu vực Đông Nam Á;
 • Tổ chức các chương trình trao đổi tín chỉ, trao đổi sinh viên ngắn hạn và giao lưu văn hóa;
 • Quản lý, hỗ trợ giảng viên và sinh viên quốc tế trao đổi tại UEL;
 • Tiếp nhận, hỗ trợ doanh nghiệp truyền thông, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm tại UEL.

TRƯỞNG PHÒNG HTPT

(đã ký)

Lê Văn Hinh