Chức năng nhiệm vụ

     A. Chức năng:

 • Quản trị các quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế; Tổ chức thu hút nguồn lực xã hội phục vụ cho hoạt động của Trường; Tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng, phát triển đối tác.

     B. Nhiệm vụ:

 • Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đối tác và làm đầu mối tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lược, chương trình, hoạt động phát triển đối tác;
 • Làm đầu mối tổ chức các hoạt động, sự kiện phục vụ cộng đồng;
 • Làm đầu mối tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, lễ tân đối ngoại và hoạt động đón tiếp đoàn vào và đưa đoàn ra;
 • Làm đầu mối xây dựng và quản lý các dự án hợp tác (quốc tế, trong nước);
 • Làm đầu mối quản lý hồ sơ, thủ tục liên quan đến người nước ngoài công tác, giảng dạy, nghiên cứu, trao đổi học thuật, hợp tác với Trường; các hoạt động liên quan đến phong tặng chức danh danh dự, học vị danh dự của Trường;
 • Làm đầu mối tiếp nhận các tài trợ, viện trợ, học bổng, quà biếu tặng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
 • Làm đầu mối quản lý các hoạt động truyền thông, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ, các chương trình phục vụ/hỗ trợ/tuyển dụng sinh viên của các tổ chức, cá nhân ngoài Trường
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

     C. Nhân sự đảm nhiệm

 • Trưởng phòng;
 • Phó trưởng phòng;
 • Chuyên viên hợp tác quốc tế;
 • Chuyên viên hợp tác trong nước;
 • Chuyên viên quản lý dự án hợp tác (quốc tế, trong nước).
Văn bản chính thức xem tại đây