Cơ hội giảng dạy Khóa học hè quốc tế (ISS) tại trường Đại học quốc gia Chonnam, Hàn Quốc

Phòng HTQT thông tin tới Quý Thầy/Cô về chương trình Giảng dạy Khóa học hè tại trường Đại học quốc gia Chonnam, Hàn Quốc  (Chonnam National University, Korea) trong vòng 1 tháng. Các chi phí liên quan sẽ được trường đối tác đài thọ. Thông tin chi tiết chương trình:

Khóa học: International Summer Session (ISS). Khóa học hè này đã được tổ chức thành công vào năm 2015 với 19 giảng viên quốc tế cùng với 109 sinh viên từ 22 quốc gia khác nhau, tham gia cùng 400 sinh viên Hàn Quốc. Tổng cộng có 22 môn được giảng dạy.
Trường Đại học quốc gia Chonnam, Hàn Quốc tiếp tục mời giảng viên và sinh viên cho chương trình ISS vào hè 2016. Thời gian diễn ra Khóa học 23/6/2016 – 21/7/2016.

Điều kiện đăng kí làm giảng viên cho chương trình ISS 2016:
1. Thời gian khóa học: 23/6 – 21/7, 2016
2. Thời gian giảng dạy: 45 giờ ( 3 giờ 1 ngày/ 4 ngày 1 tuần/ 4 tuần)
3. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
4. Thành phần lớp học: sinh viên Hàn Quốc và sinh viên quốc tế
5. Quy mô lớp học: từ 20 – 40 sinh viên
6. Chủ đề khóa học: ưu tiên khóa học đại cương
7. Bằng cấp, chứng chỉ: Tiến sĩ với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy
8. Trợ cấp tài chính:
- Thù lao: US$3000
- Nơi ở: nhà khách nơi khuôn viên trường hoặc 1,000,000 KRW chi phí ở
- Chi phí máy bay: US$500 cho khu vực Châu Á và US$1,500 ngoài khu vực châu Á

Quý Thầy/Cô quan tâm đến chương trình vui lòng gửi bản scan các hồ sơ: Đơn đăng kí (file đính kèm), CV, giáo trình cơ bản môn học sẽ giảng dạy gửi đến Phòng HTQT (phonghtqt@uel.edu.vn) trước ngày 27/11/2015.


Tổng truy cập: 139,900

11,794