Học bổng tại Nhật Bản 2015 - 2016

Phòng HTQT thông báo 2 chương trình học bổng tại Nhật Bản trong năm 2015 và 2016 như sau:

1/ Chương trình học bổng Tiến sĩ Sinh học Con người (Human Biology) tại trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản năm 2015. Vui lòng xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.

2/ Chương trình học bổng “Phoenix Leader Education Program (Hiroshima Initiative) for Renaissance from Radiation Disaster” tại trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản năm 2016. Vui lòng xem thông tin chi tiết trong file đính kèm.


Tổng truy cập: 139,922

11,816