Chương trình Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 202

Phòng Quan hệ Đối ngoại gửi đến các bạn thông tin về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia vòng tuyển chọn năm 2021. Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc theo học bậc Thạc sĩ ở Úc. Đợt tuyển chọn lần này không cấp học bổng tiến sĩ.

 
Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ: từ ngày 01/02 - 30/4/2021.
 
Thông tin chi tiết vui lòng tham khảo tại tài liệu đính kèm:
AAS 2021 leaflet FINAL.pdf
2022 Intake Vietnam Country Profile EN&VN_FN_20210128.pdf
 
 
Thông tin liên hệ: info@australiaawardsvietnam.org, hoặc số điện thoại: (024) 3939 3991.
 


Tổng truy cập: 160,085

15,946