Quy trình làm bảng điểm tiếng Anh

Hướng dẫn làm bảng điểm tiếng Anh 

Để tiện cho việc xin làm bảng điểm tiếng Anh, sinh viên có nhu cầu vui lòng tham khảo mẫu dưới đây và làm đúng theo như vậy:  
_Mẫu bảng điểm: 
Bang diem tieng Anh .xls
 
_Tên các môn học bằng tiếng Anh:
UIS-DanhMucMonHoc- tieng Anh.xls

Sau khi làm xong theo mẫu, sinh viên dò lại và chuyển thành định dạng PDF theo đúng mẫu bảng điểm chuẩn cuối cùng dưới đây:
Bang diem tieng Anh.pdf

Cuối cùng, sinh viên mang bản điểm gốc có dấu mộc của Phòng Đào tạo cùng với bảng điểm đã làm theo hướng dẫn lên Phòng HTQT để Trưởng phòng có thể ký xác nhận. Sau đó, sinh viên mang đến Phòng Đào tạo để lấy dấu mộc cho bản tiếng Anh.

*LƯU Ý: các bạn vui lòng chú ý những từ ngữ sau đây:
- Hình thức đào tạo - Mode of study;
- Xếp loại học tập - Degree classification:
+Xuất sắc: Excellent;
+Giỏi: Very good;
+ Khá: Good;
+ Trung bình khá: Average good;
+ Trung bình: Ordinary.
Tổng truy cập: 139,945

11,839