Quy trình tiếp đón các đoàn khách nước ngoài làm việc với trường

Bước

Người phụ trách

Nội dung

1.

Nhân viên phụ trách tiếp đối tác

Tiếp nhận đề nghị đến làm việc tại UEL trực tiếp từ đối tác hoặc gián tiếp từ các giảng viên của trường hay từ bên thứ ba.

2.

Nhân viên phụ trách tiếp đối tác

Tìm hiểu thông tin của đối tác và thông báo cho trưởng đơn vị

3.

Trưởng đơn vị

Xem xét và làm tờ trình gửi Phó Hiệu trưởng phụ trách để xin ý kiến chỉ đạo;

Đề xuất thời gian và thành phần đại diện tiếp khách phù hợp.

4.

Nhân viên phụ trách tiếp đối tác

Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng phụ trách, xác nhận về thời gian và địa điểm với đối tác.

Gửi email mời đại diện các Khoa, Bộ môn, Phòng Ban (nếu có theo chỉ đạo) tham dự buổi tiếp.

5.

Nhân viên phụ trách tiếp đối tác

Chuẩn bị phòng tiếp khách.

Chuẩn bị brochure tiếng Anh về UEL.

Chuẩn bị quà tặng hoặc những tài liệu khác (nếu được yêu cầu).

6.

Nhân viên phụ trách tiếp đối tác

Đón khách và hướng dẫn khách đến phòng tiếp.

Giới thiệu đối tác với các đại diện của UEL.

Tham gia buổi tiếp và ghi biên bản.
Tổng truy cập: 139,896

11,790