Nhân sự

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC NHÂN SỰ
(Áp dụng từ tháng 09/2015)

STT

Vị trí công việc

Công việc phụ trách

1

ThS Lê Bích Thủy

Trưởng Phòng

E-mail: thuylb@uel.edu.vn

SĐT : 08 37 244 555 - 6365 hoặc 08 37 244 507

 • Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trường về công tác của Phòng;
 • Phụ trách chung và chỉ đạo hoạt động của Phòng;
 • Trực tiếp phụ trách các mảng công tác : Quan hệ đối ngoại quốc tế, Các chương trình trao đổi sinh viên, Chương trình trao đổi tín chỉ quốc tế, liên kết đào tạo; Dự án quốc tế  và Công tác đảm bảo chất lượng.  

2

ThS Lê Văn Hinh

Phó Trưởng phòng

E-mail: hinhlv@uel.edu.vn

SĐT: 08 37 244 555 - 6361

 • Công tác quan hệ hợp tác với các cơ quan trung ương và địa phương;
 • Phụ trách cổng thông tin chính thức tiếng nước ngoài của trường(  Brochure ,Website)
 • Các vấn đề liên quan đến sinh viên nước ngoài diện hiệp định và chính sách ;
 • Công tác báo cáo, thống kê; 

3

ThS Mạc Thị Diệu Trang

Chuyên viên

E-mail: trangmtd@uel.edu.vn

SĐT : 08 37 244 555 - 6361

 • Lập và triển khai và quản lý các dự án quốc tế;
 • Lập, quản lý chính các chương trình trao đổi, giao lưu giảng viên, sinh viên, cán bộ, các chương trình  quốc tế phát triển kỹ năng cho sinh viên, cán bộ (ví dụ: P2A, REI…)
 • Lập kế hoạch và tổ chức quản lý chương trình làm việc với các đoàn quốc tế;
 • Công tác đảm bảo chất lượng

4

ThS Lê Phước Anh

Chuyên viên

E-mail: anhlp@uel.edu.vn

SĐT : 08 37 244 555 - 6361

 • Công tác quan hệ hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài và cơ quan địa phương;
 • Phối hợp tổ chức các chương trình liên kết đào tạo cấp chứng chỉ;
 • Soạn và kiểm tra các bản ghi nhớ với các đối tác quốc tế;
 • Cập nhật thông tin tiếng Việt trên trang thông tin  Phòng QHĐN và thông tin tiếng Anh trên công thông tin tiếng Anh của trường;
 • Phối hợp triển khai các dự án quốc tế;tác tại trường;
 • Các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.

5

CN Trần Anh Tuấn

Chuyên viên

E-mail : tatuan@uel.edu.vn

SĐT : 08 37 244 555 - 6361

 • Văn thư, lưu trữ thông tin về quan hệ đối ngoại, đoàn ra, vào;
 • Thực hiện các thủ tục tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện có yếu tố nước ngoài;
 • Quản lý chương trình trao đổi sinh viên quốc tế và trao đổi tín chỉ AUN-ACTS;

6

CN Nguyễn Hữu Tín

Chuyên viên

E-mail : tinnh@uel.edu.vn

SĐT : 08 37 244 555 - 6361

 • Hỗ trợ thủ tục và thực hiện tiếp đón các đoàn quốc tế;
 • Tổ chức các lớp học ngắn hạn phi lợi nhuận, các buổi nói chuyện chuyên đề, hội thảo, tập huấn;
 • Các chương trình giao lưu văn hóa và học thuật;
 • Thủ tục visa đoàn vào;
 • Hỗ trợ vấn đề học tập và sinh hoạt cho sinh viên Lào và Campuchia;
 • Phụ trách đội lễ tân tham gia các sự kiện của Trường và của các đơn vị. 

TRƯỞNG PHÒNG HTQT

(đã ký)

Lê Bích Thủy
Tổng truy cập: 160,107

15,968