Khóa học ngắn hạn: "Trách nhiệm dân sự" (09/03/2015)

Từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 2015, Phòng HTQT và Trung tâm NN-TH-NH đã phối hợp tổ chức Khoa học ngắn hạn "Trách nhiệm dân sự" do GS.TS Frédéric Bicheron, trường ĐH Paris-Est Créteil (Pháp) giảng dạy. 

Legal Talk: "Quyền của bị cáo theo quy định của Pháp luật quốc tế và Pháp luật Hoa Kỳ" (11/10/2014)

Khoa Luật, Đoàn Khoa, Liên chi hội Khoa Luật và Đội CLE-UEL đã phối hợp tổ chức chương trình Legal Talk về chủ đề Luật hình sự, do GS. Alan Conley trình bày.