Thông tin về chương trình học bổng các nước thuộc khối ACTS

 Thông tin về các chương trình trao đổi học bổng của các nước thuộc khối ACTS

 

 Phòng HTQT xin thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại các trường của các nước thuộc khối ACTS, như sau:

A/ CAMBODIA


ROYAL UNIVERSITY OF PHNOM PENH, CAMBODIA

Học bổng : 

  Ngôn ngữ và văn học Khmer

Điều kiện chi tiết :

 

Điều khoản :

Miễn học phí

Số sinh viên được cấp :

2

Hạn chót nộp hồ sơ :

  Nộp đơn tháng 8 để nhập học vào tháng 9

Nhập học :

 

 

 

B/ INDONESIA


I.  INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG, INDONESIA

Học bổng :

  Chương trình trao đổi sinh viên

điều kiện chi tiết :

  ITB miễn học phí cho 20 sinh viên cho các trường đại học thuộc mạng lưới AUN để thực hiện 1 học kỳ trao đổi tại ITB

điều khoản :

  Miễn học phí

Số sinh viên được cấp :

  20 sinh viên

Hạn chót nộp hồ sơ :

 

Nhập học :

  http://usm.itb.ac.id/student-exchange

 

IIAIRLANGGA UNIVERSITY, INDONESIA
1/

Học bổng :

  Học bổng Universitas Airlangga AUN

Điều kiện chi tiết :

 

Điều khoản

  Miễn trừ học phí

Số sinh viên được cấp :

5 sinh viên 1 lần tuyển đầu vào

Hạn chót nộp hồ sơ :

_Nộp đơn tháng 6 để tháng 8 xét tuyển

_Nộp đơn tháng 12 để tháng 1 xét tuyển

Nhập học :

 

 

2/

Học bổng :

Khoá học “giao dịch chuyển đổi” học tại trường Airlangga

Điều kiện chi tiết :

Dành cho sinh viên:

• Đã hoàn thành 2 học kỳ tại trường đại học

• Có chứng chỉ tiếng Anh (chứng nhận trình độ tiếng Anh: TOEFL ITP 500, iBT 70, IELTS 5 với mỗi loại nhạc không ít hơn 5)

• Được cử bởi các trường đại học như sinh viên trao đổi ( Giấy giới thiệu của trường )

Điều khoản

• Miễn học phí

• Học bổng trợ cấp sinh hoạt phí 9.000.000 IDR/học kỳ cho 1 sinh viên

• Miễn phí khóa học ngôn ngữ Indonesia

• Miễn phí các chuyến đi dã ngoại + sự kiện liên quan đến văn hoá

• Trải nghiệm trao đổi văn hóa bằng cách tiếp xúc trực tiếp văn hóa và xã hội của Indonesisa

•Tiếp nhận tốt hơn các kiến thức qua các lĩnh vực nghiên cứu bằng cách tích hợp lý thuyết vào thực tế

• Bổ sung kiến thức về kinh tế Indonesia, chính trị xã hội và văn hóa đô thị ở Indonesia sau tác động của toàn cầu hóa

• Tiếp thu kiến thức về đa dạng sinh học của Indonesia trong nền y học nhiệt đới và các nguồn tài nguyên thiên nhiên

Số sinh viên được cấp :

30 sinh viên/học kỳ

Hạn chót nộp hồ sơ :

Từ bây giờ đến ngày 31/12/2015

Nhập học :

  1. Sinh viên quan tâm phải nộp và hoàn tất các tài liệu cần thiết trên hệ thống ứng tuyển AUN-ACTS
  2. IOP UNAIR sẽ gửi lời mời sinh viên để ứng tuyển AMERTA qua email
  3. Sinh viên quan tâm cần nộp tất cả các giấy tờ cần thiết đề cập dưới đây qua (tài liệu được scan) email, các tài liệu hỗ trợ cần thiết như sau:

_ Điền và nộp mẫu đơn cùng với một bức ảnh hộ chiếu

_ Một bản sao hộ chiếu ( trang ID )

_ Thư giới thiệu ( ít nhất một bản )

_ Một bản sao của bản dịch bảng điểm học tập đại học

_ Một bản sao của bằng chứng trình độ tiếng Anh

 

  III. UNIVERSITAS GADJAH MADA, INDONESIA

1/

Học bổng :

Học bổng AUN-ACTS UGM

Điều kiện chi tiết :

a.  ghi danh là một sinh viên của UGM

b. Sinh viên từ học kỳ 4 - 6

c. Số tín chỉ tối thiểu: 60 tín chỉ

d. Điểm GPA tối thiểu là 3,30

e. Sinh viên chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ chương trình trao đổi nào

f. Điểm tối thiểu TOEFL là 550 hoặc IELTS là 6

g. Thư giới thiệu của các thầy cô giám sát được chấp thuận bởi trưởng phòng học vụ

h. Thư giới thiệu của trưởng phòng học vụ

i. Bài tiểu luận thuyết phục 500 từ

j. Là một thành viên năng động của hội sinh viên ở UGM

k. Chứng nhận sức khỏe

Điều khoản :

 Vé máy bay quốc tế; chi phí sinh hoạt, bảo hiểm

Số sinh viên được cấp :

 10 học bổng/học kỳ

Hạn chót nộp hồ sơ :

  20 tháng 6

Nhập học :

 

 

2/

Học bổng :

 Miễn chi phí chỗ ở cho sinh viên khối ASEAN của UGM

Điều kiện chi tiết :

a. Đăng ký miễn chi phí chỗ ở

b. Được chấp thuận như 1 sinh viên trao đổi trong khối AUN-ACTS ở UGM

c. Ưu tiên cho sinh viên của các trường đại học mà cung cấp chỗ ở miễn phí cho các chương trình tương tự

Điều khoản :

a. 1 học kỳ được miễn chi phí chỗ ở ký túc xá trong khuôn viên trường (cùng giới tính)

b. Chia sẻ phòng

Số sinh viên được cấp :

 10 sinh viên/học kỳ ( 5 phòng )

Hạn chót nộp hồ sơ :

 30/6

Nhập học :

 

 

3/

Học bổng :

 Học bổng nghiên cứu GMU - Thạc sĩ ngành Quản lý

Điều kiện chi tiết :

 

điều khoản:

Miễn học phí

Số sinh viên được cấp:

 5 sinh viên

Hạn chót nộp hồ sơ :

_ Nộp đơn tháng 10 để nhập học tháng 12

_ Nộp đơn tháng 2 để nhập học tháng 4
_ Nộp đơn tháng 6 để nhập học tháng 8

Nhập học :

 

 

4/

Học bổng :

 Học bổng nghiên cứu MU– Thạc sĩ ngành Quản trị Công

Điều kiện chi tiết :

 

Điều khoản :

Miễn học phí

Số sinh viên được cấp :

2 đến 5 sinh viên

Hạn chót nộp hồ sơ :

_Nộp đơn tháng 2 dể nhập học tháng 4

_Nộp đơn tháng 6 dể nhập học tháng 8

Nhập học :

 

 

5/

Học bổng :

 Học bổng nghiên cứu GMU - Chương trình nghiên cứu Tín ngưỡng và Văn hóa

Điều kiện chi tiết :

 

Điều khoản :

 Học bổng toàn phần

Số sinh viên được cấp :

5 sinh viên

Hạn chót nộp hồ sơ :

  Nộp đơn ngày 30/5 đề nhập 30/7

Nhập học :

 

 

  IV. UNIVERSITAS INDONESIA, INDONESIA

1/

Học bổng :

  Học bổng nghiên cứu UI

Điều kiện chi tiết :

_  Ghi danh với tư cách là một học sinh đang học các trường đại học thành viên AUN

_Được chấp thuận như 1 sinh viên trao đổi trong khuôn khổ kế hoạch ACTS

_ Thư giới thiệu của trường Đại học

Điều khoản :

• Miễn học phí

• Trợ cấp

Số sinh viên được cấp :

5 sinh viên

Hạn chót nộp hồ sơ :

_Ngày 15/5 (Để xét đầu vào tháng 9)

_Ngày 15/10 (Để xét đầu vào tháng 2)

Note: Quá trình lựa chọn cho học bổng sẽ được tiến hành khi có sự chấp chuận của sinh viên ở UI

Nhập học :

 

 

  2/

Học bổng :

  Học bổng nghiên cứu AUN-UI  (cho sinh viên UI )

Điều kiện chi tiết :

1/ Ghi danh với tư cách là một học sinh đang học Đại học Indonesia  đối với công dân Indonesia

2/ Phải thông qua 2 năm Đại học

3/ Có kết quả học tập tốt với điểm trung bình GPA tối thiểu là 3.3

4/ Có trình độ tiếng Anh tốt với điểm tối thiểu  TOEFL 550 / IELTS 6.0

5/ Chưa từng tham gia bất kỳ chương trình trao đổi sinh viên nào của International Office Universitas Indonesia

Điều khoản :

• Miễn học phí

 

• Trợ cấp ( 25.000.000 IDR/quý và 30.000.000 IDR/học kỳ)

 

Số sinh viên được cấp :

5 sinh viên 1 học kì

Hạn chót nộp hồ sơ :

_Tháng 2 (Cho tháng 8 – 9  Kì nhập học )

_Tháng 9 (Cho tháng 1 - 2 Kì nhập học )

Nhập học :

 

 


C/ LAO PDR


 NATIONAL UNIVERSITY OF LAOS, LAO PDR

Học bổng :

Học bổng nghiên cứu Ngôn ngữ và Văn hóa Lào

Điều kiện chi tiết :

  khoá học bằng tiếng Lào

Điều khoản :

 Miễn học phí, ở ký túc xá trường, đưa đón tại sân bay

Số sinh viên được cấp :

 2 sinh viên

Hạn chót nộp hồ sơ :

_Nộp hồ sơ tháng 8 để nhập học tháng 10

_Nộp hồ sơ tháng 12 để nhập học tháng 2

Nhập học :

 

 

 

D/ MALAYSIA


I. UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA, MALAYSIA

Học bổng :

  Học bổng AUN-UKM (Cho sinh viên UKM)

Điều kiện chi tiết :

  5 học bổng cho sinh viên UKM/học kì trong hệ thống các trường AUN

Điều khoản :

_Sinh viên phải đạt điểm tiêu chuẩn PNGK >3.5

_Những ứng cử viên đạt sẽ nhận được học bổng của MYR6000 cho các chi phí  trong học kì ở nước ngoài

Số sinh viên được cấp :

5 sinh viên/năm

Hạn chót nộp hồ sơ :

 Tùy theo hạn nộp của  AUN

Nhập học :

 

 

  II.  UNIVERSITI MALAYA, MALAYSIA

1/

Học bổng :

   Chương trình trao đổi sinh viên theo số tín chỉ

Điều kiện chi tiết :

_Chương trình trao đổi sinh viên  theo số tín chỉ

_Thời hạn: Tối thiểu: 1 học kỳ

                   Tối đa: 2 học kỳ

Điều khoản :

  Miễn học phí

Số sinh viên được cấp :

 10 sinh viên nằm trong các trường Đại học thuộc khuôn khổ AUN

Hạn chót nộp hồ sơ :

  Xét đầu vào học kì 1: (nhập học tháng 9)  Ngày 30/4

  Xét đầu vào học kỳ 2: (nhập học tháng 2)  Ngày 30/10

Nhập học :

 

 

2/

Học bổng :

Chương trình trao đổi sinh viên theo tín chỉ - thỏa thuận  Reciprocal

Điều kiện chi tiết :

_Chương trình trao đổi sinh viên theo số tín chỉ;

_Thời hạn: Tối thiểu: 1 học kỳ

                   Tối đa: 2 học kỳ

Điều khoản :

  Miễn học phí

Số sinh viên được cấp :

10 sinh viên nằm trong các trường Đại học AUN

Hạn chót nộp hồ sơ :

  Xét tuyển học kì đầu: (nhập học tháng 9)  Ngày 30/4

  Xét tuyển  học kỳ 2: (nhập học tháng 2)  Ngày 30/10

Nhập học :

 

 

III.   UNIVERSITI SAINS MALAYSIA, MALAYSIA

Học bổng :

   Chương trình trao đổi sinh viên theo số tín chỉ

Điều kiện chi tiết :

_Mở rộng cho toàn bộ các chương trình ở USM trừ các ngành y học, dược học và nha học

_Các khóa học được giảng dạy bằng tiếng Anh cho các ngành Khoa học kĩ thuật, Kỹ sư, quản lý và và các khóa học được lựa chọn bằng tiếng Anh ngành Khoa học Nanh văn, Khoa học xã hội, Giáo dục, truyền thông và Nghệ thuật.

_Nhập học cả 2 kỳ

Điều khoản :

  Miễn học phí

Số sinh viên được cấp :

  2 học bổng toàn phần cho những sinh viên USM  theo chương trình trao đổi bất kỳ trường Đại học đối tác nào của  AUN-ACTS

Hạn chót nộp hồ sơ :

Học kỳ 1: 15/5

Học kỳ 2: 15/10

Nhập học :

 

 

 

E/ MYANMAR


UNIVERSITY OF YANGON, MYANMAR

Học bổng :

  Hội thảo mùa đông chuyên ngành Nhân lực, Phát triển an ninh và khoa học năng lượng 2017

Điều kiện chi tiết :

  Sinh viên quốc tế ngắn hạn

Điều khoản :

  Japan Student Services Organization (JASSO)

Số sinh viên được cấp :

  2

Hạn chót nộp hồ sơ :

  Từ ngày 10 – 20/10/2017

Nhập học :

  Graduate School of Energy Science, Kyoto Univeristy
F/ PHILIPPINE


I. ATENEO DE MANILA UNIVERSITY, THE PHILIPPINES

Học bổng :

  Học bổng cho thạc sỹ chuyên ngành nghê thuật UN tại International Peace Studies at the University for Peace (19 months)

Điều kiện chi tiết :

  Học bổng toàn phần cho 1 vài nước ở Châu Á không sử dụng rộng rãi tiếng Anh

Điều khoản :

_Miễn học phí

_Học phần ngôn ngữ

_Tài liệu học tập

_Vé máy bay

_Sinh hoạt phí

Số sinh viên được cấp :

2

Hạn chót nộp hồ sơ :

Từ ngày 10 – 20/10/2017

Nhập học :

 

 

II. DE LA SALLE UNIVERSITY, THE PHILIPPINES

Học bổng :

  Học bổng nghiên cứu DLSU

Điều kiện chi tiết :

_AUN Member University's academician

_Thạc sĩ trong bất kỳ chương trình nào của Cao đẳng Liberal Arts

Điều khoản :

  Miễn học phí

Số sinh viên được cấp :

1 sinh viên

Hạn chót nộp hồ sơ :

30/1, 30/6, 30/9

Nhập học :

 

 

III. UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES, THE PHILIPPINES

1/

Học bổng :

  học bổng UP cho sinh viên nước ngoài

Điều kiện chi tiết :

     Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài, ưu tiên cho những người từ châu Phi và các nước thế giới thứ ba ở châu Á và khu vực Thái Bình Dương mà Philippines có quan hệ ngoại giao, để hoàn tất các khóa học sau đại học được cung cấp trong bất kỳ trường đại học  UP nào

Điều khoản :

  a) Học bổng toàn phần sau đại học - Thạc sĩ, Tiến sĩ, với các quyền lợi sau đây:

-Miễn học phí, trừ quỹ sinh viên

 -Phụ trợ hàng tháng

phụ cấp – Luận án

b) Học bổng từng phần ở cấp sau đại học cho phép học sinh được miễn học phí trừ quỹ sinh viên

Số sinh viên được cấp :

15 học bổng toàn phần

10 học bổng từng phần

Hạn chót nộp hồ sơ :

30/4, 30/8

Nhập học :

 

 

2/

Học bổng :

  Học bổng của chủ tịch UP

Điều kiện chi tiết :

    Học bổng dành cho sinh viên nước ngoài từ các nước thành viên ASEAN ở cấp đại học và sau đại học, cho bất kỳ khóa học được cung cấp bởi UP

Điều khoản :

_Miễn học phí

_Miễn các phụ phí phát sinh

_Miễn chi phí phòng thí nghiệm

_Trợ cấp hàng tháng

_Trợ cấp làm luận văn

Số sinh viên được cấp :

_3 (Bằng cử nhân)

_5 (Thạc sĩ)

_5 (Tiến sĩ)

Hạn chót nộp hồ sơ :

  30/4

Nhập học :

 

 


G/ SINGAPORE


I. NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, SINGAPORE

Học bổng :

   Sinh viên trao đổi NTU-AUN

Điều kiện chi tiết :

   Một học kỳ sinh viên của các trường đại học thành viên AUN tại bất cứ trường tại NTU

Điều khoản :

  Miễn học phí

Số sinh viên được cấp :

  3 sinh viên

Hạn chót nộp hồ sơ :

  1 học kỳ

Nhập học :

 

 

II. NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE, SINGAPORE

Học bổng :

   Sinh viên trao đổi NUS-AUN

Điều kiện chi tiết :

  Miễn học phí

Điều khoản :

  Miễn học phí

Số sinh viên được cấp :

  Tối đa 5 sinh viên từ các trường Đại học AUN

Hạn chót nộp hồ sơ :

_Kì nhập học : + NUS học kì 1 ( Tháng 8 – 10 )

                         +  NUS học kỳ 2 ( Tháng 1 – 5 )

_Hạn chót nộp hồ sơ đăng ký trực tuyến: +  21/3 – 15/4

                                                                  + 1/9 – 1/10

_Hạn chót nộp hồ sơ hỗ trợ bổ sung:  +  1/5

                                                           +   15/10

Nhập học :

 

 


H/ THAILAND


I. BURAPHA UNIVERSITY, THAILAND

Học bổng :

   Học bổng nghiên cứu BUU (Chỉ dành riêng cho các nước CLMV)

Điều kiện chi tiết :

_2 học bổng cho ngành kỹ thuật công nghiệp hoặc kỹ thuật xây dựng cho giảng viên của trường Đại học quốc gia Lào để hoàn thành chương trình thạc sỹ ngành kỹ thuật;

_1 học bổng cán bộ, công nhân viên chức từ trường Đại học quốc gia Lào  để hoàn tất khoá học thạc sỹ chuyên ngành  Vận chuyển và Logistics;

_4 học bổng cho sinh viên Cam-pu-chia và Myanmar để hoàn tất chương trình đào tạo cử nhân ngành kỹ thuật hoặc Kỹ thuật xây dựng.

Điều khoản :

_ Học phí;

_ Chi phí sinh hoạt

Số sinh viên được cấp :

  7 sinh viên

Hạn chót nộp hồ sơ :

  1 học kỳ

Nhập học :

 

 

II. CHIANG MAI UNIVERSITY, THAILAND

Học bổng :

   Học bổng CLMV cho sinh viên quốc tế

(CỬ NHÂN KỸ SƯ PHẦN MỀM)

(cHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ)

cAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ (CAMT)

 

Điều kiện chi tiết :

Ứng viên đâu xét tuyển theo dự án này sẽ nhận được Quỹ nghiên cứu về các khía cạnh:

 

1. Những lợi ích học bổng

1.1 Học phí 40.000 baht cho mỗi học kỳ bao gồm 8 học kỳ hoặc 4 năm học chương trình kỹ thuật phần mềm (toàn thời gian).

1.2 Trợ cấp là 8.000 Baht Thái Lan cho mỗi tháng sinh hoạt và chỗ ở trong bốn năm.

1.3 Chi phí vé máy bay quốc tế trong suốt 4 năm chương trình Cử nhân, không quá 15.000 Bath Thái Lan (giá thực tế)

2. Người nhận học bổng phải tuân thủ thông báo này, quy định Giáo dục và kỷ luật và đạo đức của Đại học Chiang.

3. Người nhận học bổng không được đăng ký học bổng khác.

4. Người nhận học bổng phải làm việc hỗ trợ sinh viên trong CAMT 120 giờ/năm học, và tóm tắt một môn học đăng ký để báo cáo mỗi học kỳ (1 báo cáo tóm tắt / 1 học kỳ)

5. Người nhận học bổng phải tập trung vào nghiên cứu và đạt điểm trung bình CMU (GPA) không được dưới 3,00 mỗi học kỳ.

6. Trong trường hợp người nhận học bổng không ghi danh vào B.A. của kỹ sư phần mềm (Chương trình quốc tế) như được cấp hoặc ghi danh vào khoa khác /chương trình ngoài các cam kết, CAMT có quyền hủy bỏ học bổng không cần thông báo trước và người nhận học bổng phải trả tất cả chi phí trong CAMT hoặc chương trình B.A. khác họ theo học theo học.

7. Trong trường hợp cảm thấy ứng viên thiếu trình độ chuyên môn hoặc nộp hồ sơ giáo dục giả để nhập học, các ứng viên sẽ bị huỷ học bổng ngay lập tức.

8. Khi chương trình học kết thúc, sinh viên không cần phải hoàn trả học bổng cho CAMT trừ các chi phí thiệt hại phát sinh.

9. CAMT có quyền huỷ bỏ hợp đồng và / hoặc rút lại học bổng bất cứ lúc nào sinh viên không thực hiện theo yêu cầu hoặc có hành vi không thích hợp hoặc không hoàn tất chương trình trong thời gian nhất định.

Thời gian Học bổng:

- 8 học kỳ hoặc 4 năm học (2015-2018). Chương trình Cử nhân sẽ bắt đầu vào tháng Tám.

Điều khoản :

1. Miễn học phí

2. Chỗ ở

3. Trợ cấp hàng tháng

Số sinh viên được cấp :

 2 bằng cử nhân

Hạn chót nộp hồ sơ :

  5/6/2015

Nhập học :

Những tài liệu cần để ứng tuyển

1. Đơn ứng tuyển và 1 hình 3x4 cm. (Được chụp 6 tháng gần đây).

2. 1 bài tiểu luận bằng tiếng Anh

3. Học bạ hoặc bằng tốt nghiệp dịch công chứng hoặc chứng nhận tương đương tiếng Anh .

4. Bản sao và dịch học bạ với điểm trung bình cấp 3 môn khoa học và toán không được thấp hơn 3.25 hoạc bằng tương đương.

5. Chứng nhận trình tiếng Anh (2 năm gần đây)

6. 1 bản dịch và copy CMND hoặc passport.

7. 1 bản chứng nhận sức khỏe (ít nhất 6 tháng).

 

III. CHULALONGKORN UNIVERSITY, THAILAND

Học bổng :

   Chương trình học bổng cho các nước asean

Điều kiện chi tiết :

_Thời hạn của học bổng: 1 học kỳ ( không quá 4 tháng ).

_Điều kiện của ứng viên:

  Các ứng viên hiện đang học trình độ đại học hoặc sau đại học sinh viên

  Ứng viên phải thực hiện một nghiên cứu tại Đại học Chulalongkorn ít nhất 12 tín chỉ đối với cử nhân và ít nhất 9 tín chỉ đối với Thạc sĩ và tiến sĩ. Các đề tài nghiên cứu phải tương ứng với quy mô đề tài của người nộp đơn.

Để biết thêm thông tin về chương trình có thể truy cập: Chi tiết của các chương trình: http://www.academic.chula.ac.th/search/search.asp Chi tiết các chương trình quốc tế: http: //www.inter.chula. Ac.th/inter/internationalstudents/InterProgramList.html


Ứng viên phải có trình độ tiếng Anh tốt, sức khỏe và không được nộp hồ sơ các học bổng khác.

Mẫu đơn đã hoàn tất với ảnh 1-inch màu.

Một thư giới thiệu của trường.

Một bảng điểm chính thức kết quả học tập (được cấp bởi trường mà ứng viên đang theo học)

Bản sao hộ chiếu.

Tám ảnh 1-inch màu (với nền màu xanh)  ký trên mặt sau, một trong số đó sẽ được gắn vào các mẫu đơn.

Thủ tục ứng tuyển:

  Tài liệu cần thiết cho ứng tuyển:

  Ứng viên phải gửi đơn xin hoàn thành và các văn bản có liên quan trực tiếp đến giảng viên / chương trình của sự lựa chọn của họ. Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 1 tháng 12 năm 2014.

Điều khoản :

Học bổng sẽ chi trả cho những thứ sau :

1/  1 vé khứ hồi hạng economic đến và đi từ các thành phố vốn được chỉ định hoặcnhựng thành phố thủ đô (không bao gồm vé máy bay trong nước với cả hai quốc gia láng giềng và Thái Lan.) Chi phí đi lại phát sinh khác sẽ do người nhận chi trả.

2/ Miễn học phí.

 

3/ Trợ cấp và hỗ trợ nơi ở trong khoản 16,000 baht/tháng.

Số sinh viên được cấp :

 

Hạn chót nộp hồ sơ :

 

Nhập học :

 

 

 Tổng truy cập: 139,891

11,785