Khóa học ngắn hạn: "Trách nhiệm dân sự"

Từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 năm 2015, Phòng HTQT và Trung tâm NN-TH-NH đã phối hợp tổ chức Khoa học ngắn hạn "Trách nhiệm dân sự" do GS.TS Frédéric Bicheron, trường ĐH Paris-Est Créteil (Pháp) giảng dạy. Đây là khóa học dành cho các sinh viên tham gia chương trình Cử nhân song ngữ Việt - Pháp, sinh viên Khoa Luật và Khoa Luật Kinh tế của trường ĐH Kinh tế - Luật.Trong suốt năm buổi học, GS Bicheron đã chia sẻ những nội dung chính trách nhiệm dân sự và các trường hợp áp dụng trong đời sống. Giáo sư còn đưa ra các minh họa cụ thể thông qua các án lệ điển hình tại Pháp và Châu Âu. Các bạn sinh viên rất quan tâm đến nội dung bài giảng, đồng thời cũng đưa ra những thắc mắc về việc so sánh giữa pháp luật trách nhiệm dân sự tại Pháp và Việt Nam.Kết thúc khóa học, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện đã gửi lời cảm ơn gửi lời cảm ơn đến GS Bicheron đã có một khóa học rất thành công và hi vọng sẽ phát triển mối quan hệ thêm bền vững trong tương lai, tạo thêm nhiều cơ hội tổ chức các khóa học ngắn hạn khác cho các sinh viên UEL, đặc biệt là các sinh viên luật trường Đại học kinh tế - Luật.


Tổng truy cập: 139,929

11,823