Thông tin về học bổng của Đại học Deakin Australia

Thông tin về học bổng của Đại học Deakin Australia
     Đại học Deakin là trường đại học thuộc top 400 trường đại học tốt nhất thế giới do
QS World University Rankings 2019 bình chọn (cụ thể là vị trí 309), thuộc top 3 các
trường đại học tại Úc được các nhà tuyển dụng đánh giá cao nhất.
     Vietnam Partners Scholarship: trị giá 20% học phí
  1.  Đối với các chương trình Đại học:
      - Hoàn tất chương trình phổ thông tại Việt Nam: điểm trung bình học tập lớp 12
từ 8.2 trở lên
hoặc
       - Hoàn tất ít nhất 1 học kỳ với điểm trung bình từ 6.5/10 trở lên tại một trong
các trường Đại học trong danh sách Vietnam Partners Scholarship (đính kèm)
   
        2.  Đối với các chương trình Sau Đại học:

       
       - Hoàn tất chương trình cử nhân hoặc ít nhất 1 học kỳ Thạc Sỹ với điểm trung
bình từ 6.5/10 trở lên tại một trong các trường Đại học có trong danh sách
       - Đáp ứng yêu cầu đầu vào và tiếng Anh của ngành học
Không áp dụng cho Masters by Research, PhD or Doctor of Medicine students và
các ngành học thuộc nhóm Khoa học, Kỹ thuật, Kiến trúc và Xây dựng
      Hạn chót nộp đơn: tháng 11/2021
      Không giới hạn số lượng
      Tự động xét học bổng khi nộp đơn
       Link: https://www.deakin.edu.au/courses/fees-scholarships/scholarships/find-a-
scholarship/vietnam-partners-scholarshipTổng truy cập: 139,873

11,767