Thông tư hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và nước ngoài theo nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về Xuất cảnh, Nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Lĩnh vực : Thông tư
Ký hiệu : 02/2008/TT-BNG
Ngày ban hành : 04/02/2008
Trích yếu : HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ Ở TRONG NƯỚC VÀ Ở NƯỚC NGOÀI THEO NGHỊ ĐỊNH 136/2007/NĐ-CP NGÀY 17/8/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM
Cơ quan ban hành : Bộ Ngoại giao
4.TT02.2008.TT-BNG-huong-dan-viec-cap-gia-han-sua-doi-bo-sung-HCNG-HCCV-o-trong-nuoc-va-o-NG.pdf
4.TT02.2008.TT-BNG-huong-dan-viec-cap-gia-han-sua-doi-bo-sung-HCNG-HCCV-o-trong-nuoc-va-o-NG.doc


Tổng truy cập: 139,948

11,842