Triển lãm Du học Hà Lan - Dutch Placement Day 2019 tại TP. Hồ Chí Minh (Chủ Nhật 27/10/2019)

 Triển lãm Du học Hà Lan - Dutch Placement Day 2019 tại TP. Hồ Chí Minh (Chủ Nhật 27/10/2019). Với sự tham gia của các trường đại học và tổ chức giáo dục hàng đầu của Hà Lan, sự kiện đem đến cơ hội hiện thực hóa giấc mơ du học Hà Lan cho các bạn sinh viên Việt Nam.

Các hoạt động chính tại sự kiện bao gồm:

- Phỏng vấn trực tiếp với các đại diện tuyển sinh đến từ 14 trường Đại học Nghiên cứu và Khoa học Ứng dụng Hà Lan (dành cho HS/SV đã đăng ký online);

- Hội thảo du học Hà Lan (mở cửa tự do);

- Chuyên đề học bổng Holland Scholarship và Orange Tulip Scholarship;

- Phần thuyết trình giới thiệu của đại diện trường Đại Học Hà Lan;

- Thi thử IELTS miễn phí.

Thông tin tổ chức sự kiện:

- Thời gian: Chủ nhật, 27/10/2019 | 12:30 – 17:30

- Địa điểm: Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

đăng ký tham dự triển lãm tại link: 

https://www.surveymonkey.com/r/VietnamDPD2019 https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FVietnamDPD2019&data=02%7C01%7C%7Cf7861a88300742cd6f9408d74961973b%7C0b88356939c04403a6a9ed60f81be9e5%7C1%7C0%7C637058556540032677&sdata=u31Tv6St2SEEgj%2BS25JC28GS6lg7NIFZkrGQys7Pqm8%3D&reserved=0https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FVietnamDPD2019&data=02%7C01%7C%7Cf7861a88300742cd6f9408d74961973b%7C0b88356939c04403a6a9ed60f81be9e5%7C1%7C0%7C637058556540032677&sdata=u31Tv6St2SEEgj%2BS25JC28GS6lg7NIFZkrGQys7Pqm8%3D&reserved=0https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FVietnamDPD2019&data=02%7C01%7C%7Cf7861a88300742cd6f9408d74961973b%7C0b88356939c04403a6a9ed60f81be9e5%7C1%7C0%7C637058556540032677&sdata=u31Tv6St2SEEgj%2BS25JC28GS6lg7NIFZkrGQys7Pqm8%3D&reserved=0

đăng ký tham dự triển lãm tại link: 

https://www.surveymonkey.com/r/VietnamDPD2019 


https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.surveymonkey.com%2Fr%2FVietnamDPD2019&data=02%7C01%7C%7Cf7861a88300742cd6f9408d74961973b%7C0b88356939c04403a6a9ed60f81be9e5%7C1%7C0%7C637058556540032677&sdata=u31Tv6St2SEEgj%2BS25JC28GS6lg7NIFZkrGQys7Pqm8%3D&reserved=0