Chương trình học bổng UI Study Award của trường Universitas Indonesia

TB học bổng  UI Sutdy Award cho sinh viên , năm học 2017 - 2018 tại trường Đại học Universitas Indonesia, Indonesia
Phòng HTQT xin thông báo chương trình học bổng UI study award của trường Đại học Universitas Indonesia như sau:

1. Đối tượng Sinh viên các tất cả khối ngành đã hoàn thành ít nhất 1 học kì tại Trường ĐH Kinh tế - Luật.

2. Số lượng: 10 suất. 

3. Thời gian 3 tháng.

4. Ngôn ngữ: tiếng Anh cho các môn học dành cho sinh viên trao đổi.

5. Yêu cầu:

Tải thông tin học bổng tại đây
Tải mẫu đơn đăng ký tại đây.

6. Hạn chót nộp hồ sơ: trước 12h ngày 14/04/2017 (thứ 6)
7. Quy trình tuyển chọn hồ sơ:

- Sinh viên có nguyện vọng ứng tuyển vui lòng hoàn thiện hồ sơ nộp về phòng Hợp tác Quốc tế (A.108)  trước 12h ngày 14/04/2017 (thứ Sáu) 

- Sau đó, P. HTQT sẽ gửi hồ sơ lên Đại học Quốc gia  để tuyển chọn hồ sơ.

-  Thông tin chi tiết và các hoạt động tại trường, vui lòng xem đường link dưới đây:
http://international.ui.ac.id/news/scholarship-corner-call-for-application-ui-exchange-program-scholarship.htmlTổng truy cập: 139,907

11,801