CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ENDEAVOUR NIÊN KHÓA 2018 CỦA CHÍNH PHỦ ÚC

Phòng QHĐN chuyển tiếp đến các bạn sinh viên năm 4, sắp ra trường thông tin về chương trình "Học bổng Endeavour", là chương trình học bổng của chính phủ Úc và được quản lý bởi Bộ Giáo dục có tính cạnh tranh cao, toàn cầu. Chính phủ Úc xét duyệt dựa trên thành tích học tập, cung cấp các cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Úc.

Mục tiên của chương trình Học bổng Endeavour:
_ Phát triển mối quan hệ hợp tác về giáo dục, nghiên cứu và chuyên môn giữa các các nhân và các quốc gia;
_ Cung cấp cơ hội nâng cao kỹ năng và nhận thức toàn cầu cho các cá nhân xuất sắc;
_ Củng cố vị thế của Úc là nước cung cấp giáo dục, đào tạo chất lượng cao và đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát minh;
_ Tăng cường hiệu quả làm việc thông qua kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn quốc tế.

Học bổng Endeavour bậc Sau Đại học (Endeavour Postgraduate Scholarship)
_ Thạc sĩ: trị giá học bổng lên tới 140.500 AUD
_ Tiến sĩ: trị giá học bổng lên tới 272.500  AUD
_ IELTS 6.5 hoặc tương đương 
_ Thời gian học tập/ nghiên cứu là 2 năm cho khóa Thạc sĩ và 4 năm cho Tiến sĩ

  ​
Học bổng Endeavour dành cho Đào tạo Dạy nghề (Endeavour vocational Education and Training Scholarship)
​_ Bằng Cao đẳng hoặc Cao đẳng nâng cao ở Úc 
_ Trị giá học bổng lên tới 131.000 AUD
_ IELTS 6.5 hoặc tương đương 
_ Thời gian học tập lên tới 2.5 năm 


Học bổng Endeavour Nghiên cứu Ngắn hạn (Endeavour Research Fellowship)
_ Nghiên cứu để phục vụ cho đề tài Thạc sĩ, Tiến sĩ đang thực hiện tại Việt nam hoặc nghiên cứu Sau Tiến sĩ
_ Trị giá học bổng lên tới 24.500 AUD
_ IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Úc)
_ Thời gian nghiên cứu là 4 - 6 tháng ở Úc


Học bổng Endeavour dành cho Các nhà Quản lý (Endeavour Executive Fellowship)
_ Chương trình phát triển chuyên môn 
_ Trị giá học bổng lên tới 18.500 AUD
_ IELTS 6.5 hoặc tương đương (hoặc được xác nhận bởi đơn vị tiếp nhận của Úc)
_ Thời gian nâng cao chuyên môn là 1 - 4 tháng ở Úc

Đặc điểm của Học bổng Endeavour:
_ Không hạn chế độ tuổi
_ Dành cho các ngành nghề, lĩnh vực
_ Nộp hồ sơ trực tuyến 
_ Có cán bộ phụ trách hỗ trợ trong suốt thời gian thực hiện học bổng ở Úc
Các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về chương trình học bổng Endeavour tại đây và link dưới:

Nếu cần thêm thông tin chi tiết, các bạn vui lòng liên hệ địa chỉ E-mail: endeavour@education.gov.au


Tổng truy cập: 264,093