Buổi tiếp đoàn trường Loyola University Chicago.

Buổi tiếp đoàn trường Loyola University Chicago.

Vào lúc 9g00 ngày 15/01/2020, ThS Lê Bích Thủy, Trưởng Phòng HTQT và một số cán bộ nhà trường đã có buổi tiếp đoàn trường Loyola University Chicago.

Buổi làm việc bàn về các cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Loyola ở Chicago (LUC), đặc biệt là các chương trình sau đại học về các ngành kinh doanh, luật và các khối ngành khác mà cả hai trường đang hướng mối quan tâm đến.Trong số các đại diện đến từ trường đại học Loyola có tiến sĩ Clifford J. Shultz, người đã có cơ hội làm việc tại Việt Năm vào những năm đầu của thập niên 90, khi ông là học giả người Mỹ ngành Marketing đầu tiên được mời đến Việt Nam để thuyết trình về chủ đề Marketing và Hành vi người tiêu dùng. Ông cũng khá thông hiểu về đại học quốc gia Việt Nam cũng như Trường Đại học Kinh tế - Luật.
https://www.youtube.com/watch?v=w91MpO0XnGE

Buổi làm việc kết thúc tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội du học cho các bạn sinh viên trong tương lai.