Nhân sự

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CÁC THÀNH VIÊN
(Áp dụng từ tháng 09/2015)


STT

Vị trí công việc

Công việc phụ trách

1

Lê Bích Thủy

Trưởng Phòng

E-mail: thuylb@uel.edu.vn

SĐT : 08 37 244 555 - 6365 hoặc 08 37 244 507

1. Phụ trách chung;

2. Công tác kế hoạch, chiến lược, dự toán; tham gia các ban quản lý, ban đề án, chương trình, ban tổ chức, hội đồng theo yêu cầu công tác;

3. Công tác khác do BGH phân công.

2

Mạc Thị Diệu Trang

Chuyên viên

E-mail: trangmtd@uel.edu.vn

SĐT : 08 37 244 555 - 6361

1. Lễ tân ngoại giao: tiếp đối tác;

2. Tổ chức sự kiện: hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế;

3. Xây dựng dự toán các chương trình hoạt động;

4. Các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.

3

Trần Minh Nghĩa

Chuyên viên

E-mail: nghiatm@uel.edu.vn

SĐT : 08 37 244 555 - 6361

1. Phụ trách các chương trình hợp tác sử dụng tiếng Pháp;

2. Quản lý các chương trình trao đổi sinh viên;

3. Đón tiếp các đối tác nước ngoài đến công tác tại trường;

4. Các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.

4

Lê Phước Anh

Chuyên viên

E-mail : anhlp@uel.edu.vn

SĐT : 08 37 244 555 - 6361

1. Phụ trách các chương trình hợp tác sử dụng tiếng Anh;

2. Tổ chức các chương trình giao lưu sinh viên quốc tế;

3. Thông báo, tư vấn các học bổng và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin học bổng;

4. Các công tác khác do Trưởng Phòng phân công.


 

TRƯỞNG PHÒNG HTQT

(đã ký)

Lê Bích Thủy


Tổng truy cập: 68,897

5,892